“Номын жим” хөтөлбөр

“Номын жим” хөтөлбөр

“Номын жим” хөтөлбөрийн хүрээнд Оюунлаг сургууль-ийн Ч.Дарьзав багштай 2в анги 32 сурагч болон эцэг эхийн төлөөлөл номын сантай танилцах аялал хийв.

 

Rayya Jakhinbyek