“Номын сантай танилцуулах үйл ажиллагаа”

“Номын сантай танилцуулах үйл ажиллагаа”

Нийслэлийн СБД-н Физик Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 11-р сургуулийн 9-р ангийн сурагчдад Номын сангийн үйл ажиллагааг танилцуулан сурагчдын дунд АХА тэмцээнийг зохион явуулсанаас:
1-р байр 9б ангийн сурагч Б.Оюуханд
2-р байр 9б ангийн сурагч Г.Үүрийнтуяа
3-р байр 9в ангийн сурагч И.Энхболор нар тус тус эзэллээ.

 

nyamjaw tvmentogotkh