ОЛОН НИЙТЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТАСАГ

Олон нийтэд үйлчлэх тасаг нь анх фонд үйлчилгээний тасаг нэртэйгээр үйл ажилгаагаа явуулж байгаад 2007 оноос олон нийтэд үйлчлэх тасаг болсон.

Манай тасаг нь:

  1. Уншигч бүртгэл
  2. Үндсэн фонд
  3. Угтах үйлчилгээ
  4. Уншлагын А, Б танхим
  5. Хүүхдийн уншлага
  6. Америкийн соёл мэдээллийн төв
  7. Ярьдаг номын сан
  8. Лавлагаа -Номзүйн үйлчилгээ
  9. Гэрээр ном олголт зэрэг үйлчилгээг явуулж байна.

Нийт 22 номын санчтай үйл ажилгаагаа явуулж байна