“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлав

“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлав

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлав

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврыг Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор Номын сангийн захирлын 2018 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр холбогдох заалт бүхий төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төлөвлөгөөтэй холбоотой хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг тухай бүр номын сангийн цахим хуудаст нийтлэн, хэрэгжилтийн тайланг сар бүрийн 05-ны өдөр Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
http://www.pl.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2018/01/Сахилга-хариуцлага-дэг-журмыг-чангатгах-тухай.pdf

 

amaraa