Тус шийдвэрийн дагуу байгууллагын төв болон салбар номын сангууд 3-р сарын 30-ны өдрийг дуустал ажиллахгүй

Тус шийдвэрийн дагуу байгууллагын төв болон салбар номын сангууд 3-р сарын 30-ны өдрийг дуустал ажиллахгүй
 

nyamjaw tvmentogotkh