Уншигч бүртгэл

Уншигч бүртгэл

 

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ:

 1. НАСАНД ХҮРЭГСЭД /16-55НАС/ – 5000₮
 • АЖИЛЧИН: ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, АЖЛЫН ҮНЭМЛЭХ  /байхгүй бол ажлын тодорхойлолт эсвэл УБ-т түр оршин суугч хорооны тодорхойлолт/
 • ОЮУТАН: ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, ОЮУТНЫ ҮНЭМЛЭХ  /байхгүй бол сургуулийн тодорхойлолт/
 • СУРАГЧ/16 НАС/: ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, СУРАГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ /байхгүй бол сургуулийн тодорхойлолт эсвэл эцэг эхийн аль нэгнийх нь иргэний унэмлэхний хуулбар/
 1. АХМАД /56-С ДЭЭШ НАС/- 2000₮: ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
 1. ХҮҮХЭД /1-15НАС/- 3000₮: ТӨРСНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ, СУРАГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ /байхгүй бол сургуулийн тодорхойлолт эсвэл эцэг эхийн аль нэгнийх нь иргэний унэмлэхний хуулбар/
 1. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭН-2000₮: ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, ГРУППЫН ДЭВТЭР

 

СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХ: СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХДЭЭ БИЧИГ БАРИМТТАЙ ИРЭХ.

 1. НАСАНД ХҮРЭГЧИД:                                       5000₮ /16-55 нас /
 2. СУРАГЧ:                                                            3000₮ /1-15 НАС/
 3. АХМАД:                                                             2000₮ /56-аас дээш/
 4. ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭН:            2000₮

 

ЖИЧ: ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ НЬ УЛААНБААТАРЫН ХАРЪЯАЛАЛТАЙ ХҮМҮҮС ГАНЦХАН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХЭЭР БҮРТГҮҮЛНЭ!

 

Ж. Мөнгөнзул