Шинэ ном хандивлалаа.

Шинэ ном хандивлалаа.

Орчуулагч ОХУ-ын М.В.Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн их сургуулийн Москвагийн эдийн засгийн сургуулийн эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D) Б.Болормаа “Стратеги боловсруулах концепци” шинэхэн номоо хандивлалаа.

ОХУ-н ШУА-ын гишүүн академич В.Л.Квинт

Стратеги боловсруулах концепци

Редактор(ууд): Базар О.

Орчуулагч(д): Болормаа Б.

Хэвлэсэн: 2019, Улаанбаатар, Хуудас: 120
ISBN: 978-99978-67-90-2

Стратеги боловсруулах тухай ерөнхий онол, тодорхойлолт, ухагдахуун, боловсруулах арга зүй, практик зөвлөмжүүдийг багтаан тусгасан зохиогчийн дөч гаруй жилийн судалгаа болон ажлын туршлага дээр үндэслэгдсэн байна. түлхүүр үгс: стартегийн сэтгэлгээ, стратегийн онол, стартегийн концепци.
 

amaraa