Эрх зүйн баримт бичиг

Номын сангийн тухай хууль

Үйлчилгээний стандарт

Фонд тоолох журам

Номын сангийн үйлчилгээг автоматжуулахад баримтлах зөвлөмж

Номын сан, мэдээллийн байгууллагад мөрдөх стандартууд

http://www.estandard.gov.mn/index.php?module=standart&cmd=standart_desc&catid=645&id=483

2017-01-31-hudulmuriin-dotood-juramuilchilgeenii-juram

2017-05-24-dotood-hyanaltiin-juram

2011-03-16-fond-burduuleh-juram

2014-04-21-fond-tooloh-juram

2015-05-19-uilchilgeenii-standart

2016-03-04-tulburt-uilchilgeenii-tarif

2016-12-27 оны Дүрэм

2017 оны Дотоод хяналтын журам

2018 оны АХХЖ, ББНШК-ын ажиллах журам, ААЖ-уудыг шинэчилсэн журам

2018 оны Захиргааны зөвлөлийн ажиллах журам

2018 оны Өмч хамгаалах комиссын ажиллах журам

2018-2020 оны Хамтын гэрээ

2018 оны А тушаалууд