1 ХОРОМ

1 ХОРОМ

Ганцхан хором уураа бариагүйгээс болж олон хосууд нэгэндээ хатуу үг хэлдэг цаашлаад хүчирхийлэл, салалт бий болдог.
Ганцхан хором уураа бариагүйгээс болж олон залуучууд нэгнийхээ дээр гарах гэж хараадаг цаашлаад гэмт хэрэг болдог.
Ганцхан хором уурыг чинь хүргэж буй
бүхэнд хүлээцтэй хандаарай!
Би ГАНЦ ХОРОМ давалгаанд нэгдэж байна
#UbCityPolice

 

nyamjaw tvmentogotkh