Ш.Эрдэнэцэцэг: Ном бол Монгол түмний хэдэн мянганы туршид бүтээсэн соёлын үнэт зүйлийг хадгалж ирсэн бөгөөд цаашид сэргээх, уламжлуулах гол түлхүүр нь.

Иргэншил: Монгол Овог нэр: Шинэнгийн Эрдэнэцэцэг[…]

 
Дэлгэрэнгүй