Ш.Эрдэнэцэцэг: Ном бол Монгол түмний хэдэн мянганы туршид бүтээсэн соёлын үнэт зүйлийг хадгалж ирсэн бөгөөд цаашид сэргээх, уламжлуулах гол түлхүүр нь.

Иргэншил: Монгол Овог нэр: Шинэнгийн Эрдэнэцэцэг[…]

 
Дэлгэрэнгүй

Ж.Лхагвадэмчиг: Ном уншихын утга учир, үнэ цэнэ нь үнэн зөв, цэгцтэй мэдлэгтэй болох, тэр хэмжээгээр өөрийн үзэл бодолтой, задлан шинжлэх, шүүмжлэлт сэтгэхүйтэй болох, мэдэж ухаарсны хэмжээгээр өөрт болон өрөөлд тустай байхад оршино

Иргэншил: Монгол Овог[…]

 
Дэлгэрэнгүй