Бяцхан нийслэлчүүд

Улаанбаатар хотын музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Очбаяр “Бяцхан нийслэлчүүд”-дээ Улаанбаатар хотын түүх, соёлын талаар лекц уншиж, харилцан ярилцлаа.