Манай номын сан 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа зогсоосон болно.